'Veelbelovend pakket, uitvoering belangrijk'

“Het klimaatpakket in het coalitieakkoord is veelbelovend. Er staan veel punten in die wij als Voortgangsoverleg Klimaatakkoord noodzakelijk vinden om de doelen van Parijs te halen. Hiermee kunnen we vooruit. Aan plannen en geld geen gebrek. Nu wordt het zaak ze allemaal uitgevoerd te krijgen.” Dit zegt Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord in een eerste reactie op het coalitieakkoord.

Hoger reductiedoel

“De reductiedoelstelling gaat flink omhoog. In de Klimaatwet wordt het doel opgehoogd naar tenminste 55 procent in 2030. In het beleid richt men zich op circa 60 procent in 2030. Zo komt het klimaatbeleid in een hogere versnelling.”

Klimaatfonds

“Het is goed dat er een klimaatfonds komt van 35 miljard. Dat is extra geld uit algemene middelen om de transitie te financieren. Iets dat het Voortgangsoverleg al langer bepleit. De energieheffing voor burgers, (de opslag duurzame energie, ODE) wordt wat verlaagd. Dat is een goede zaak.”

Industrie

“Ons punt om fors te investeren in de infrastructuur voor de transitie komt ook terug in het akkoord. De subsidie op schone technologieën wordt een impuls voor een duurzame industrie. Daarmee is veel reductiewinst te boeken.
Het afschaffen van de verhuurdersheffing geeft coöperaties meer ruimte om de verduurzaming van huizen te versnellen. De door ons bepleitte versnelling van de procedures voor de aanleg van de energie infrastructuur is door de coalitie overgenomen.”

Geen taboes

“Het is goed dat er geen taboes meer zitten op rekeningrijden en kernenergie. De transitie vraagt een open blik van iedereen. Dit coalitieakkoord lijkt daarvoor een uitnodiging. Zo zitten er veel punten in die nodig zijn voor de transitie die nog moeten worden uitgewerkt. Het hele akkoord gaan we de komende tijd met het Voortgangsoverleg uitgebreid bestuderen.”