Productie hernieuwbare energie groeit 13 procent

De productie van hernieuwbare energie groeide het afgelopen jaar met 13 procent. Wind op zee was met ruim 30 procent de grootste groeier. Zonne-energie kwam met 25 procent op de tweede plaats. De diverse bronnen biomassa kwamen met een plus van 17 procent op de derde plaats. Wind op land daalde iets. De groei aan opgesteld vermogen was onvoldoende om het gebrek aan wind ten opzichte van vorig jaar te compenseren.  Van alle energie komt nu ruim 12,5 procent uit hernieuwbare bronnen. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl

hernieuwbaar 2021
Beeld: Energieopwek.nl

Groter aandeel zon en wind

De groei van hernieuwbaar versnelt waarbij zon en wind een steeds grotere bijdrage leveren. Zonne-energie stelde 11 jaar terug niets voor. Nu is het een van de grootste hernieuwbare bronnen.

groei aandeel hernieuwbaar
Beeld: Energieopwek.nl

Toppositie met zon

Met het opgesteld vermogen zonne-energie per inwoner staat Nederland nu wereldwijd op de tweede plaats. Daarmee zijn we Duitsland voorbijgestreefd. Australië heeft meer zonvermogen per inwoner en zullen we waarschijnlijk niet kunnen inhalen.

Mogelijkheden op daken

Dit jaar werden bij het anderhalf miljoenste huishouden zonnepanelen aangesloten. Daar zit nog een groot potentieel. Zo’n 1 miljoen huiseigenaren overweegt panelen te kopen. Bij huurwoningen is ook nog ruimte op meer dan 1 miljoen woningen.

Ook op bedrijfsdaken gaat het hard en kan nog meer. Het percentage bedrijfsdaken waar panelen liggen, steeg van 6,5 procent naar 12 procent. Ook daar is dus nog ruimte voor veel meer energieopwekking.

Biomassa belangrijk

De totale hernieuwbare mix bestaat voor ongeveer de helft uit biomassa. Zon, wind en overige bronnen leverden in 2021 de andere helft van de hernieuwbare productie.

Van het aandeel biomassa is bijna 25 procent biobrandstof dat wordt bijgemengd. Ongeveer 15 procent is hernieuwbare elektriciteit dankzij bijstoken in kolencentrales. Verder wordt biomassa thuis gebruikt (open haarden en pellet kachels), in warmtenetten en bij bedrijven. Dit is 35 procent van het totaal. Biogasinstallaties en afvalcentrales gebruiken zo’n 25 procent.

Aandeel hernieuwbaar nog niet genoeg

Het aandeel hernieuwbare energie komt dit jaar naar verwachting uit op ruim 12,5 procent. De stijging ten opzichte van 2020 werd enigszins afgeremd omdat de economie weer aantrok en weer meer energie werd gebruikt, met name in het verkeer. In het Energieakkoord is afgesproken om in 2023 16 procent van de energie hernieuwbaar op te wekken.  

Hernieuwbaar langjarig
Beeld: Energieopwek/Entrance

Pieken en dalen

In de cijfers is de weersafhankelijkheid goed terug te zien. Het jaar kenmerkte zich door hoge pieken en diepe dalen. De beste dag voor wind- en zonne-energie was 29 juli met ruim 177 GWh. Goed voor bijna 60 procent van het totale Nederlandse stroomgebruik die dag. Het dieptepunt was twee weken terug op 17 december. Met de 5,7 GWh die toen werd opwekt, kon minder dan 2 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag worden bediend.

Hernieuwbare stroom in de lift

Over een langere periode gekeken krijgt de productie van hernieuwbare stroom vaart. De papieren afspraken in akkoorden vertalen zich steeds meer in concrete productie. Met name de laatste twee jaar groeide de productie uit zon en wind steeds sneller. Dit jaar kwam ruim 33 procent van de stroom uit hernieuwbare bronnen. Vorig jaar was dat 26 procent. Het Klimaatakkoord streeft naar minimaal 70 procent hernieuwbare stroom in 2030. Zon en wind groeien veel sneller dan het gebruik van biomassa voor het opwekken van stroom.

langjarig duurzame stroom
Beeld: Energieopwek.nl/Entrance

LET OP: Energie en stroom verschillen

Hernieuwbare stroom is slechts een deel van de totale hernieuwbare energie. Het finale energiegebruik in Nederland bestaat uit drie onderdelen; warmte, 55 procent (vooral gebouwen en industrie), transport, 25 procent (vooral wegverkeer en vliegverkeer) en stroomverbruik, 20 procent.

Door elektrificatie van de industrie, vervoer, koken en verwarmen zal het aandeel elektriciteit groeien. Het PBL berekent dat stroom in 2030 ongeveer uitkomt op 24 procent van het finale gebruik. Daarvan is dan 75 procent hernieuwbaar. In die berekening zit nog niet de aangekondigde extra 10 GW wind op zee.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.