Nieuwsbrief Klimaatakkoord 7 mei 2021

Nieuws over het Klimaatakkoord van de afgelopen maand.

Twee webinars: over RES en schaarse grondstoffen

In de reeks webinars van het Klimaatakkoord staan er twee op de rol. Op vrijdag 28 mei is het webinar ‘RES vooruit’: over over het oplossen van knelpunten om de doelen van de Regionale Energie Strategieën (RES) te halen. Op vrijdag 25 juni gaan we het hebben over de schaarse grondstoffen die de energietransitie kunnen vertragen. Zet maar vast in je agenda. Aanmelden kan binnenkort.

Twee webinars: over RES en schaarse grondstoffen

© NPRES

Spelregels duurzaam investeren helpen nog niet iedereen

Op het webinar ‘Een nieuwe groene taal’ op 30 april discussieerden bedrijven, investeerders, een natuurorganisatie en een Europarlementariër over het nut en de werkbaarheid van de nieuwe EU-spelregels voor investeren in duurzaamheid: de taxonomie. Die spelregels gaan de klimaatwetgeving helpen, maar er is nog politieke discussie over bijvoorbeeld kernenergie en biomassa, en de regels zijn niet zomaar gemakkelijk toe te passen.

Spelregels duurzaam investeren helpen nog niet iedereen

CO2-uitstoot grote bedrijven fors gedaald in 2020

In Nederland is vorig jaar de CO2-uitstoot van de bedrijven onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) 11,5% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. De daling komt vooral doordat energiebedrijven veel minder steenkolen gebruikten. Ook de industrie stootte 5% minder broeikasgas uit. Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit, die verantwoordelijk is voor de registratie van alle uitstoot van de 419 bedrijven die onder het ETS vallen.

CO2-uitstoot grote bedrijven fors gedaald in coronajaar 2020

© NEA

Zon, wind en kou stuwen duurzame energie

Een combinatie van factoren zorgde voor een stevige stijging van 34 procent in de productie van duurzame energie. Zon en wind leverden fors meer op. De koude aprilmaand zorgde ook voor extra gebruik van houtkachels en biomassa bijstook voor warmtenetten. Ook de warmtepompen droegen daarom bij. Dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Zon, wind en kou stuwen duurzame energie

Dag op dag weergave april 2021
© Energieopwek.nl

Iedereen wil een burgerforum; nu het kabinet nog

Je kunt er haast niet tegen zijn: een burgerforum over het klimaatbeleid. Alle gasten bij het webinar ‘Tussen woorden en daden’ (9 april) omarmen het advies van de Commissie Brenninkmeijer om snel ervaring op te gaan doen met burgerfora. Maar wie zet de volgende stap? Op lokaal niveau is de politiek al gestart; nu het kabinet nog.

Iedereen wil een burgerforum; nu het kabinet nog

© Klimaatakkoord

"Stimuleer industriële vraag én tegelijk aanbod duurzame stroom"

Extra productie van duurzame elektriciteit en tegelijk meer vraag naar elektriciteit in de industrie. Dat zijn de twee kernpunten waarop de overheid zich de komende jaren moet richten om de doelstelling van het Klimaatakkoord te kunnen halen. Aldus de Stuurgroep Extra Opgave in een advies.

"Stimuleer industriële vraag én tegelijk aanbod duurzame stroom"

© Klimaattafel Haven en Industrie Rotterdam - Moerdijk

Verkenning infrastructuur 2030-2050 legt politieke keuzes voor

De gezamenlijke netbedrijven Tennet, Gasunie en de regionale netbeheerders hebben, volgens afspraak in het Klimaatakkoord, een uitgebreide verkenning gemaakt van de ontwikkeling van de energiehuishouding richting 2050: het rapport ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’.

Verkenning infrastructuur 2030-2050 legt politieke keuzes voor

Elekticiteit
© EZK

‘Belastingstelsel voor de toekomst moet slimmer’

Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties roepen de politiek op om het belastingstelsel ‘toekomstbestendiger’ te maken. Een brede coalitie overhandigde een oproep aan demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën en voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

‘Belastingstelsel voor de toekomst moet slimmer’

colofon

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door de webredactie van Klimaatakkoord.nl. Reacties kan je per e-mail sturen naar info@klimaatakkoord.nl.
Aanmelden voor een gratis abonnement kan via deze link.