Zon, wind en kou stuwen duurzame energie

Een combinatie van meerdere factoren zorgde voor een stevige stijging van 34 procent in de productie van duurzame energie. Zon en wind leverden fors meer op. De koude aprilmaand zorgde ook voor extra gebruik van houtkachels en biomassa bijstook voor warmtenetten. Ook de warmtepompen droegen daarom bij. Dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl

Dag op dag weergave april 2021
Beeld: ©Energieopwek.nl / Energieopwek.nl
Onderste balk is de bijdrage van houtkachels en open haarden. De balk erboven toont biomassa in warmtenetten/bedrijven. De balk daarboven is de productie hernieuwbaar door warmtepompen.

Zonenergie belangrijke producent

Zon nam een flink deel van de productie voor haar rekening. Ten opzichte van vorig jaar kwam er ruim 50 procent meer uit deze bron. Op 26 en 27 april waren er nieuwe records in de zonproductie. Naar schatting werd toen ruim 20 procent van de vraag naar stroom gedekt met zon. De windmolens op zee leverden drie keer zoveel als april vorig jaar. Dat is vooral dankzij nieuwe windparken die in productie kwamen. De molens op land plusten 35 procent.

Staafdiagram hernieuwbare energie
Beeld: Energieopwek.nl

Biomassa voor kou en kilometers

Vanwege de koude aprilmaand stookten meer mensen hun open haard of houtkachel waardoor er meer biomassa werd gebruikt. De warmtepompen moesten vanwege de kou harder werken. Ook de warmtenetten op biomassa leverden daarom meer.

Een lossere omgang met de coronacrisis vertaalde zich ook in meer bijmenging van biobrandstoffen. In vergelijking met de eerste lockdown april vorig jaar werd er weer meer gereden en dus meer getankt. Nederland kent voor benzine en diesel een bijmengplicht van circa 10 procent biobrandstof. Voor het totaal percentage hernieuwbare enereige maakt dit niet uit omdat de verhouding fossiel/hernieuwbare brandstof niet verandert.

Overzicht opgewekte hernieuwbare energie april 2021
Beeld: ©Energieopwel.nl / Energieopwek.nl

Aandeel hernieuwbaar groeit

In totaal leverden hernieuwbare bronnen in april bijna 38 procent van de stroom. Vorig jaar was dat nog nog iets onder de 30 procent. Zon had deze maand ook het grootste aandeel in de hernieuwbare stroomproductie. Het Klimaatakkoord gaat er vanuit dat in 2030 70 procent van de stroomproductie hernieuwbaar is.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.