Verkenning infrastructuur 2030-2050 legt politieke keuzes voor

De gezamenlijke netbedrijven Tennet, Gasunie en de regionale netbeheerders hebben, volgens afspraak in het Klimaatakkoord, een uitgebreide verkenning gemaakt van de ontwikkeling van de energiehuishouding richting 2050. Het rapport ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’ is door demissionair minister Van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer gestuurd.

Beeld: ©Ministerie I&W / Riesjard Schropp
De vraag naar elektriciteit zal tot 2050 zo'n beetje verdubbelen.

De vraag naar stroom tot 2050 zal zo’n beetje verdubbelen, terwijl ook duurzaam gas een belangrijke rol zal spelen. Dat stelt nieuwe eisen aan de infrastructuur voor elektriciteit en gas, zoals de netten en opslag. Het rapport werkt vier mogelijke ontwikkelingen uit naar een klimaatneutraal energiesysteem, op basis van vier eeder gepubliceerde scenario’s.

Welke van die wegen naar 2050 leiden hangt af van maatschappelijke en politieke keuzes. De studie geeft aan wat daarvan de consequenties zijn, bijvoorbeeld voor ruimtegebruik, kosten en planning. De netbedrijven vinden dat er op korte termijn al politieke keuzes nodig zijn. “Voor de grote aanpassingen moet de schop nú op de goede plaats de grond in.”

‘Het Energiesysteem van de Toekomst’ is voor de netbedrijven een vertrekpunt van meer verkenningen. Dit jaar start bijvoorbeeld een vervolgstudie over aanlanding van stroom uit windenergie vanaf de Noordzee.