Nieuwsbrief Klimaatakkoord 6 april 2021

Nieuws over het Klimaatakkoord van de afgelopen maand.

Webinar 9 april: Tussen woorden en daden

Burgerpanels, burgerparticipatie; het zijn de buzz-woorden als het gaat om klimaatbeleid. Ons webinar op vrijdag 9 april gaat daarover. Het recente advies over burgerpanels van Alex Brenninkmeijer is daarbij een belangrijk stuk (zie ook volgend artikel).

Webinar Tussen Woorden en Daden; Burgers betrekken bij Klimaatbeleid

© Klimaatakkoord

Advies: Kabinet, geef vorm aan burgerforum klimaatbeleid

Burgers kun je via burgerfora beter betrekken bij de vormgeving en uitvoering van het Nederlandse klimaatbeleid. Burgerfora kunnen een waardevolle bijdrage leveren als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Dat concludeert een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van voormalig Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer.

Advies: Kabinet, geef vorm aan burgerforum klimaatbeleid

Duurzame records sneuvelden in maart

In maart sneuvelden veel records bij de productie van wind- zonne-energie. In de top tien van duurzame productiedagen staan nu zes dagen in maart. Op recorddag 13 maart leverden de molens en panelen bijna 50 procent van de Nederlandse stroomvraag. In totaal werd er 11 procent meer hernieuwbare energie (elektriciteit  + warmte + transportbrandstof) geproduceerd dan maart vorig jaar.

Duurzame records sneuvelden in maart

© Energieopwek.nl

Keuzes klimaatbeleid eerste punt bij formatie

De eerste besluiten in de kabinetsformatie moeten gaan over een aantal cruciale keuzes in het klimaatbeleid. Uitbreiding van de infrastructuur voor elektriciteit en waterstof is bijvoorbeeld van fundamenteel belang om onze klimaatdoelen te realiseren. Ook andere onderwerpen om de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen, vragen vroeg in de formatie om helderheid. Dit schrijft voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord in een brief aan de informateur.

Keuzes klimaatbeleid eerste punt bij formatie

“Laat industrie vliegwiel van de klimaattransitie zijn”

Tijdens een industrie- en energietop heeft de gezamenlijke industrie aan het komende kabinet het aanbod gedaan om de sector sneller te verduurzamen. Er liggen meer dan honderd kansrijke plannen klaar, zegt het aanbod: “Daarmee kan de industrie als vliegwiel fungeren.”

“Laat industrie vliegwiel van de klimaattransitie zijn”

© Platform Verduurzaming Industrie

Voortgangsoverleg stuurt ideeën ‘55%’ door naar minister

Op verzoek van demissionair minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat heeft het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord de afgelopen maanden suggesties en plannen opgehaald voor het invullen van een verhoogd EU-klimaatdoel voor 2030: 55% minder broeikasgassen. In een brief met vier bijlagen stuurt voorzitter Ed Nijpels deze ideeën door.

Voortgangsoverleg stuurt ideeën ‘55%’ door naar minister

colofon

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door de webredactie van Klimaatakkoord.nl. Reacties kan je per e-mail sturen naar info@klimaatakkoord.nl.
Aanmelden voor een gratis abonnement kan via deze link.