Duurzame records sneuvelden in maart

In maart sneuvelden veel records bij de productie van wind- zonne-energie. In de top tien van duurzame productiedagen staan nu zes dagen in maart. Op recorddag 13 maart leverden de molens en panelen bijna 50 procent van de Nederlandse stroomvraag.

In totaal werd er 11 procent meer hernieuwbare energie (elektriciteit  + warmte + transportbrandstof) geproduceerd dan maart vorig jaar. Dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Beeld: ©Energieopwek.nl
In de top tien staan zes dagen in de maand maart

Meer opgesteld vermogen

Samen met de topdagen in januari bezet het jaar 2021 acht plekken in deze top tien. De stijging komt vooral dankzij de toename van het opgestelde vermogen. In vergelijking met vorig jaar is het windvermogen op zee bijvoorbeeld meer dan verdubbeld. Het aantal zonnepanelen groeide zo’n 30 procent.

Beeld: ©Energieopwek.nl

Meer zon, meer stroom

De productie blijft grillig. Omdat de dagen weer lengen, draagt zon op rustige dagen wel voor een groter deel bij aan de productie. Dit effect wordt de komende maanden sterker.

Beeld: ©Energieopwek.nl / Energieopwek.nl

Even 77 procent duurzame stroom

Maart maakte heel even de toekomst waar. Op 26 maart werd korte tijd 77 procent van alle stroom duurzaam opgewekt. De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het PBL stelt dat in 2030 gemiddeld 75 procent van de stroomproductie hernieuwbaar is.

Over de hele maand kwam het aandeel hernieuwbaar in de stroomproductie ook hoger uit dan vorig jaar. Zo’n 32 procent kwam uit hernieuwbare bronnen tegen 28 procent in maart vorig jaar.

Beeld: ©Klimaatakkoord.nl / Klimaatakkoord.nl

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.