Advies: Kabinet, geef vorm aan burgerforum klimaatbeleid

Burgers kun je via burgerfora beter betrekken bij de vormgeving en uitvoering van het Nederlandse klimaatbeleid. Burgerfora kunnen een waardevolle bijdrage leveren als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Dat concludeert een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van voormalig Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer, die de afgelopen maanden de mogelijke inzet van burgerfora bij het klimaatbeleid onderzocht.

Beeld: ©Klimaatakkoord.nl / Klimaatakkoord.nl

De commissie adviseert het nieuwe kabinet om in de komende jaren vorm te geven aan een sterke betrokkenheid van burgers bij het klimaatbeleid. Brenninkmeijer: “Aan de formatietafel maken politici keuzes om recht te doen aan de sociale kant van het klimaatbeleid. Wij roepen deze politici op om burgers serieus te betrekken, en zo ervaring op te doen met het burgerforum.”

Voorwaarden

Een burgerforum is een intensieve vorm van burgerparticipatie met een representatieve groep burgers, vaak geselecteerd door middel van loting. Meestal loopt zo’n forum ongeveer 6 maanden, met bijeenkomsten verspreid over meerdere dagen of weekenden.

Een burgerforum mag niet vrijblijvend zijn. De commissie vindt het een voorwaarde dat de juiste vragen worden gesteld en dat duidelijk afgesproken is wat de politici met de uitkomsten gaan doen. De voorstellen uit het forum moeten in de politieke besluitvorming serieus worden meegewogen. Ook moet het burgerforum voldoende middelen en ondersteuning hebben en een goede verbinding hebben met het brede publiek. Belangrijk vindt de commissie dat bestaande kennis en ervaring worden gebruikt en dat er ruimte is voor leren van fouten.

Over de commissie

Het onderzoek van de Commissie Brenninkmeijer komt voort uit een motie in de Tweede Kamer. Het huidige kabinet de onafhankelijke adviescommissie in, met enkele academici en praktijkdeskundigen op het terrein van democratie, maatschappelijke dialoog en burgerparticipatie.

Meer informatie over de bevindingen staan op www.BetrokkenBijKlimaat.nl. Er is ook een speciaal e-mailadres waarop iedereen nog inbreng kan hebben in het vervolg op dit rapport.