Nieuwsbrief Klimaatakkoord

Nieuws over het Klimaatakkoord van de afgelopen maand.

Webinar 'Op naar 55 procent CO2-reductie'

De ambtelijke studiegroep van Van Geest geeft inzicht in wat nodig is om de Nederlandse klimaatdoelstelling te verhogen van 49% naar 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. Op vrijdagochtend 5 februari houden we daarover het webinar 'Op naar 55 procent CO2-reductie'.

Webinar 'Op naar 55 procent CO2-reductie'

Commissie Van Geest rapporteert over 'Van 49 naar 55%'

Het rapport 'Bestemming Parijs: Wegwijzer voor Klimaatkeuzes 2030, 2050 van de ambtelijke Studiegroep Klimaatopgave Green Deal (studiegroep-Van Geest) biedt inzicht in de keuzes en stappen die nodig zijn om de klimaatdoelstelling van Nederland te verhogen van 49 naar 55% minder broeikasgassen in 2030. De studie is bedoeld voor het nieuwe kabinet, na de verkiezingen van 17 maart 2021.

Commissie Van Geest rapporteert over 'Van 49 naar 55%'

Hoe wil je betrokken worden bij het klimaatbeleid?

Het kabinet heeft een adviescommissie onder leiding van Alex Brenninkmeijer gevraagd om te onderzoeken hoe burgers beter betrokken kunnen raken bij het klimaatbeleid. De commissie zal bestaande onderzoeken en rapporten verzamelen, plus ideeën van mensen met ervaringen. Enkele landen werken al met een burgerforum. Via een formulier kunnen ook burgers hun ideeën daarover indienen.

Hoe wil je betrokken worden bij het klimaatbeleid?

Regiobijeenkomst Leiden
© RVO

Rondgang Voortgangsoverleg

Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord gaat de komende maand met diverse partijen in gesprek over hoe Nederland kan voldoen aan het verhoogde EU-doel  van 55 procent minder broeikasgas in 2030. Dit volgt op het rapport 'Bestemming Parijs' van de ambtelijke studiegroep onder leiding van Laura van Geest. Het ministerie van EZK gebruikt deze informatie als dit punt bij de kabinetsformatie aan de orde komt.

Rondgang Voortgangsoverleg

55% minder in 2030: Wat vinden de jongeren van politieke partijen?

Klimaatbeleid nu is van groot belang voor de generaties van straks. Wat een volgend kabinet gaat doen reikt verder dan een regeerperiode van vier jaar. Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord gaat daarom op vrijdag 5 maart met de jongeren van politieke partijen in gesprek over hun standpunten.

Jongeren, politiek en klimaatbeleid: wat verwachten ze?

© Klimaatakkoord.nl

Handboek verduurzaming bedrijfsterreinen aangeboden

Een collectieve aanpak helpt bedrijfsterreinen te verduurzamen, aldus het handboek dat Bert Strijker van ECUB overhandigde aan Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Nijpels: “Ik ben buitengewoon blij met dit soort initiatieven. Ik hoop dat dit boek een inspiratie mag zijn voor heel veel organisaties."

Handboek verduurzaming bedrijfsterreinen aangeboden

© ECUB

Rustig weer speelt opwek parten

Het rustige weer van afgelopen maand is terug te zien in de productie van duurzame energie. Het waaide minder dan gemiddeld. De zon scheen ook minder. De productie ging met grote pieken en dalen. Toch groeide de totale productie van duurzame energie met 17 procent in vergelijking met januari vorig jaar.

Rustig weer speelt opwek parten

Van bossen- naar bomenstrategie

Hoe realiseren we voor 2030 37.000 hectare extra bos in Nederland? Waar moet dat bos komen en wie gaat ervoor betalen? Op 15 januari 2021 lieten deskundigen en betrokkenen hun licht schijnen over de door het kabinet gepresenteerde Bossenstrategie. Lees en kijk het webinar terug.

Van bossen- naar bomenstrategie

Energieregio’s op koers, maar veel werk nog te doen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de monitor van de concept-Regionale Energiestrategieën (RES) gepubliceerd. Tegelijk publiceerde het Nationaal Programma RES een ‘foto’ van de stand van zaken in alle 30 RES’en in Nederland. Daarin staat ook dat de regio’s stappen hebben gezet naar de Regionale Warmtevisie.

Energieregio’s op koers, maar veel werk nog te doen

Ander nieuws

colofon

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door de webredactie van Klimaatakkoord.nl. Reacties kan je per e-mail sturen naar info@klimaatakkoord.nl.
Aanmelden voor een gratis abonnement kan via deze link.