Rondgang Voortgangsoverleg

Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord gaat de komende maand met diverse partijen in gesprek over hoe Nederland kan voldoen aan het verhoogde EU-doel  van 55 procent minder broeikasgas in 2030. Dit volgt op het rapport “Bestemming Parijs” van de ambtelijke studiegroep onder leiding van Laura van Geest. Het ministerie van EZK gebruikt deze informatie als dit punt bij de kabinetsformatie aan de orde komt.

Beeld: Klimaatakkoord.nl

Breed publiek, los van organisaties

Met deze rondgang helpt het Voortgangsoverleg bij de uitvoering van de motie Sienot (D66) om breder ideeën op te halen hoe dit hogere reductiedoel te bereiken is.

Op het programma staan:

 • In februari start een PWE (Participatieve Waarde Evaluatie). Dit is een intensieve participatiemethode om burgers te laten meedenken over beleidsafwegingen. Daarin wordt een representatieve groep burgers gevraagd hoe Nederland aan het hogere reductiedoel kan voldoen. De TU Delft ontwikkelde dit instrument, waarmee al goede ervaringen zijn opgedaan.

  Twee openbare online talkshows:
 • Op 5 februari met kennisinstituten en wetenschappers.
 • Op 5 maart met jongerenorganisaties van de politieke partijen.
  Beide bijeenkomsten bieden aan iedereen de mogelijkheid om schriftelijk ideeën en suggesties in te dienen.

Betrokken organisaties

Er komt een aantal bijeenkomsten waarvoor een keur aan organisaties wordt uitgenodigd. Die zijn voor het grootste deel niet direct betrokken bij de uitvoering van het Klimaatakkoord. Naast de gesprekken wordt deze organisaties ook gevraagd hun ideeën op papier aan te leveren.

 • Jongeren: Jongeren Klimaatbeweging. Klimaat en Energie Koepel, LSVB, Youth for Climate Generatie Y. SER-Jongerenplatform
 • Bewonersorganisaties: Woonbond, Vereniging Eigenhuis Buurkracht, Participatiecoalitie, NLVOW.
 • Midden- en kleinbedrijf : MKB-Nederland, Ondernemend Nederland. MVO-Nederland.
 • Ngo’s: Urgenda, Extinction Rebellion, Natuur en Milieu. Greenpeace, Milieudefensie.
 • Organisaties rond technologieën: aardwarmte, kernenergie, getijdenenergie, aquathermie, blauwe energie.

Aan de partijen die al betrokken zijn bij overleggen van het Klimaatakkoord wordt via de uitvoeringsoverleggen gevraagd naar aanvullingen op de bevindingen van de studiegroep.