Commissie Van Geest rapporteert over 'Van 49 naar 55%'

Minister Van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat heeft het rapport "Bestemming Parijs: Wegwijzer voor Klimaatkeuzes 2030, 2050" van de ambtelijke Studiegroep Klimaatopgave Green Deal (studiegroep-Van Geest) aan de Tweede Kamer gestuurd.

Beeld: Klimaatakkoord.nl

Nieuwe stappen zijn nodig om de klimaatdoelstelling van Nederland te verhogen van 49 naar 55% minder broeikasgassen in 2030. Het vandaag verschenen rapport van de ambtelijke studiegroep onder leiding van Laura van Geest biedt inzicht in de te maken keuzes. De studie is vooral bedoeld voor het nog te vormen nieuwe kabinet, na de verkiezingen van 17 maart 2021.

Webinar

Op 5 februari organiseert het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord een webinar 'Op naar 55% CO2-reductie'. Dat webinar is de eerste in een serie van activiteiten die gewijd zijn aan de verhoging van de klimaatdoelstelling.