Hoe wil je betrokken worden bij het klimaatbeleid?

Het kabinet heeft een adviescommissie onder leiding van Alex Brenninkmeijer gevraagd om te onderzoeken hoe burgers beter betrokken kunnen raken bij het klimaatbeleid. Er is nu een website waar burgers zelf hun ideeën daarover kunnen indienen.

Regiobijeenkomst Utrecht
Beeld: ©RVO / Hans Roggen

De opdracht

In een Kamerbrief schrijft minister Bas van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat hoe het kabinet uitvoering geeft aan een motie van Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) over het onderzoeken van de mogelijkheid voor een burgerforum. De commissie wil de aanpak voor het betrekken van burgers bij klimaat- en energiebeleid te verbeteren en onderzoekt onder andere de mogelijkheid van een burgerforum: een democratisch proces, waarbij een representatieve groep burgers beleid bedenkt of hierover adviseert.

De onafhankelijke commissie bestaat uit een negental experts die samen gaan onderzoeken hoe burgers beter betrokken kunnen raken bij het klimaatbeleid. Commissievoorzitter Alex Brenninkmeijer: "In mijn werk als ombudsman heb ik geleerd dat verreweg de meeste mensen het vooral belangrijk vinden dat ze betrokken worden. Dat ze zich gehoord voelen. En dat het proces eerlijk en transparant verloopt."

Zelf reageren

De commissie gebruikt voor haar advies bestaande onderzoeken en rapporten over het betrekken van burgers bij klimaat- en energiebeleid. Enkele landen werken al op die manier. Verder verzamelt zij ervaringen en ideeën van mensen die in het verleden hebben deelgenomen aan een participatieproces of deze hebben georganiseerd.

Voor de inbreng van ideeën door burgers is nu de website www.betrokkenbijklimaat.nl ingericht. Daar kan iedereen tot en met 15 maart 2021 ideeën indienen via een contactformulier onderaan de homepagina. De ideeën die vóór 1 maart 2021 binnen zijn, gebruikt de commissie ook in haar advies. Deze deadline is eerder, omdat de commissie haar advies rond de verkiezingen van 17 maart 2021 wil afronden.