Nieuwsbrief Klimaatakkoord 5 oktober 2020

Het belangrijkste nieuws over het Klimaatakkoord van de laatste maand.

Deelnemers krijgen actieve rol op Klimaatdag

Het programma voor de Klimaatdag op 12 oktober: 'Hordelopen naar Parijs', nadert zijn voltooiing. Deelnemers kunnen zich aanmelden en zullen op verschillende manieren actief kunnen meedoen. Bijvoorbeeld via het stellen van vragen en meedoen aan quizjes en een poll: welke vijf klimaatthema's vind je het meest van belang voor een nieuw Regeerakkoord, na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021?

Deelnemers krijgen actieve rol op online Klimaatdag

© Klimaatakkoord.nl

Kiezen uit veertien talkshows

Deelnemers aan de Klimaatdag kunnen kiezen voor één of meer uit de veertien beschikbare talkshows

Kiezen uit veertien talkshows

"Geef burgers via panels stem in klimaatbeleid"

Wantrouwen tegen overheden en politici zit de klimaatmaatregelen in de weg. Met burgerpanels met een duidelijk mandaat kun je dat overwinnen, meent Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

"Geef burgers via panels stem in klimaatbeleid"

© Klimaatakkoord

Nieuwe pieken in windenergie, zon blijft sterk

De productie van windenergie kende in september een nieuwe piek. Op 24 september werd er voor het eerst twee uur lang meer dan 5000 megawattuur (dus 5 miljoen kilowattuur) elektriciteit met windmolens geproduceerd. In totaal  lag de productie van hernieuwbare energie 28 procent hoger dan dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Nieuwe toppen met windenergie, zon blijft sterk

Investeerders positief over wind op zee

Investeerders zien windenergie op zee als een volwassen markt. Hun belangstelling groeit. Daardoor komt kapitaal voor offshore windenergie steeds beter beschikbaar. Aldus een rapport in opdracht van Invest-NL.

Investeerders positief over wind op zee

Leren van een jaar Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Op veel plaatsen wordt al een start gemaakt met het verduurzamen van de bestaande woningen en gebouwen in Nederland. Om beter te sturen naar het doel - verlagen van de CO2-uitstoot - is het nodig om meer in te zetten op isolatie en hybride warmtepompen. Dat concludeert Maarten van Poelgeest na een jaar voorzitterschap van het Uitvoeringsoverleg dat de afspraken in het Klimaatakkoord over woningen en gebouwen uitvoert.

Leren van een jaar Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Groeifonds investeert in ‘duurzaam verdienen’

Nederland zal in de komende decennia geleidelijk op een andere manier geld gaan verdienen, met meer aandacht voor het klimaat. Investeringen uit het Nationaal Groeifonds zullen daarin een belangrijke rol spelen

Groeifonds investeert in ‘duurzaam verdienen’

Advies: beleidsplan nattere veenweides en minder CO2

In landelijke veenweidegebieden daalt de bodem al jaren. Het veen verdroogt, waardoor het broeikasgas CO2 vrijkomt. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat veenweides in 2030 voor 1 miljoen ton minder CO2-uitstoot zullen zorgen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) geeft nu een beleidsadvies aan de regering.

Advies: beleidsplan nattere veenweides en minder CO2

© Rob Poelenjee

Kabinet komt met wetsvoorstel CO2-heffing

De uitvoering van het Klimaatakkoord gaat ondanks het coronavirus gewoon door, zo bleek op Prinsjesdag. De rijksoverheid komt de afspraken na, en voert bijvoorbeeld subsidies in, naast een wetsvoorstel voor de CO2-heffing voor de industrie.

Kabinet bevestigt afspraken in het Klimaatakkoord

Ander nieuws

  • Sinds 24 september is de vernieuwde Leidraad openbaar. De Leidraad helpt gemeenten om hun Visie Warmtetransitie te ontwikkelen. Daarbij hoort ook een rapport van PBL over de rol van waterstof in gebouwen en woningen.
  • Op 17 september kondigde voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie de plannen aan om de Europese klimaatdoelstelling te verhogen naar 55% emissiereductie in 2030 (Engels).
  • Eind augustus publiceerde PBL een studie naar de kosten voor verduurzamen van woningen.
  • Het Internationaal Energie Agentschap IEA prijst de balans in het Nederlandse energie- en klimaatbeleid in een analyse (23 september, Engels).
  • Het ministerie van EZK liet een rapport maken over de kansen voor kernenergie in de Nederlandse energiemix.

colofon

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door de webredactie van Klimaatakkoord.nl. Reacties kan je per e-mail sturen naar info@klimaatakkoord.nl.
Aanmelden voor een gratis abonnement kan via deze link.