Indeling regio’s voor regionale energiestrategieën bekend

Om te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de veranderingen die het Klimaatakkoord met zich meebrengt, is Nederland ingedeeld in 30 regio’s. De indeling van de regio’s is nu bekend.

Kaart van Nederland met gekleurde regio-indeling
Beeld: ©IPO

In die regio’s werken de lokale overheden – gemeenten, provincies en waterschappen - aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES). Samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders en inwoners brengen ze mogelijkheden voor lokale energiebesparing (o.a. isolatie van woningen en andere gebouwen) en duurzame opwek van energie in kaart en de gevolgen daarvan voor het energienetwerk.

Maatwerk per regio

Elke Regionale Energiestrategie is in de eerste plaats bedoeld om de afspraken die gemaakt zijn aan de klimaattafels Gebouwde omgeving en Elektriciteit concreet te maken op regionaal niveau. Daarnaast kunnen ook plannen en ideeën voor mobiliteit, industrie en landbouw worden meegenomen. Omdat elke regio anders is en mensen niet overal dezelfde wensen hebben, is elke RES maatwerk voor de eigen regio. De ruimtelijke gevolgen van de elke RES wordt daarom ook afgestemd met het Omgevingsbeleid en daarbij horende Omgevingsprogramma’s en Omgevingsplannen.

Nationaal Programma RES in oprichting

Veel regio’s werken al aan Regionale Energiestrategieën of hebben al een concept gereed. Om te zorgen dat de energiestrategieën van de verschillende regio’s goed op elkaar aansluiten en ook met elkaar vergelijkbaar zijn, is het Nationaal Programma RES in oprichting. Hierin werken de regionale overheden samen met het Rijk en andere landelijke organisaties aan het ondersteunen van de regio’s bij het opstellen van een RES.