Totaaloverzicht inzendingen via Klimaatakkoord.nl

Van 26 april tot en met 30 september 2018 stuurden mensen in het land ons 445 vragen over en suggesties, ideeën en plannen voor het Klimaatakkoord. In dit document kunt u alle inzendingen nalezen.

NB Uit de inzendingen zijn alle persoonsgegevens verwijderd.