Ideeën gezocht voor CO2-reductie in voedsel en natuur

Hoe verminder je CO2 bij alles wat met voedsel en natuur te maken heeft? Daarvoor wil de sectortafel Landbouw en landgebruik graag ideeën, analyses en oplossingen ophalen uit de samenleving. Op 25 mei aanstaande is er vanaf 13.45 uur in Den Haag de mogelijkheid een bijdrage te leveren.

Uw bijdrage kan een analyse zijn, maar ook mogelijke oplossingen of suggesties voor invulling en aandachtspunten voor het akkoord. Ook goede voorbeelden ten behoeve van de uitwerking zijn welkom.

Koeien in de wei met windmolens op de achtergrond
Beeld: ©BZK

Invloed van Klimaatakkoord op voedsel en natuur

Landbouw en landgebruik bepalen voor een groot deel hoe Nederland eruitziet, via cultuurlandschappen en natuur. Tegelijkertijd bepaalt de landbouw wat u eet. Een klimaatakkoord kan hier invloed op hebben.

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de opgaven die aan de sectortafel Landbouw en landgebruik vanuit het regeerakkoord centraal staan: glastuinbouw, veehouderij en ‘slimmer' landgebruik. Het gaat ook over de thema’s klimaatvriendelijke voedselconsumptie en (meer) koolstofvastlegging in bodems.

Aanmelden of idee indienen

Het is niet meer mogelijk om u voor deze bijeenkomst aan te melden. U kunt uw inbreng voor de sector Landbouw en Landgebruik via het ideeënformulier bij ons bekend maken.

Verslag

Lees ook het verslag van de bijeenkomst.