Concrete klimaatoplossingen vanuit het land voor voedsel en natuur

Hoe verminder je CO2 bij alles wat met voedsel en natuur te maken heeft? Om antwoorden op die vraag te krijgen organiseerde de sectortafel Landbouw en landgebruik op vrijdag 25 mei een bijeenkomst om ideeën, analyses en oplossingen op te halen uit de samenleving. Dick Koelega van het ministerie van Econimische Zaken en Klimaat (EZK) leidde de bijeenkomst. De circa vijftig deelnemers brachten een veelheid aan ideeën in.

Afspraken in de zomer

Pieter van Geel is voorzitter van de sectortafel Landbouw en Landgebruik. Hij schetste de opdracht en het proces van de tafel. De sectortafel Landbouw en landgebruik moet in de zomer (2018) afspraken op hoofdlijnen hebben gemaakt over de maatregelen die de sector gaat nemen om de klimaatdoelstelling voor de sector te halen. Het plan met afspraken geeft inzicht in de technische maatregelen die nodig zijn, het schetst het benodigde beleid en maakt duidelijk welke partijen aan zet zijn. Na de zomer werkt de sectortafel het plan verder uit tot concrete programma’s. De uitvoering van het akkoord start in 2019.

Jonge professionals bieden Pieter van Geel een manifest aan
Beeld: ©SER

Jongeren bieden manifest aan

Jonge professionals van het Slow Food Youth Network (SFYN), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en de Klimaat en Energie Koepel (KEK) boden Pieter van Geel een manifest aan. In het manifest geven jongeren hun visie op de landbouw van de toekomst. Concrete oplossingen die ze aandragen, zijn bijvoorbeeld om te stimuleren dat mensen kamperen bij de boer in plaats van met het vliegtuig naar Thailand gaan en om festivals en evenementen (zoals Lowlands en de Zwarte Cross) aan te grijpen om in gesprek te gaan met consumenten en boeren over voeding en klimaat.

Oproepen van de deelnemers

Verschillende deelnemers hadden een concrete oproep aan de sectortafel:

  • Maak duidelijke keuzes. Geen micromaatregelen en steeds maar weer een extra (maat)regeltje hier en daar waardoor de regeldruk bij boeren alleen maar toeneemt.
  • Werk vanuit een visie op de lange termijn. Kijk niet alleen naar klimaat, maar weeg ook andere randvoorwaarden zoals biodiversiteit mee.
  • Geef boeren een eerlijke prijs die milieubelasting beprijst. Bijvoorbeeld door lokale en seizoensgebonden producten onder het lage BTW-tarief te brengen.

Aanbiedingen van marktpartijen

Uiteraard springen ook bedrijven in op de kansen die CO2-reductie biedt. Zowel op de bijeenkomst als ook via het formulier op deze website komen aanbiedingen van marktpartijen binnen, zoals:

  • technologieën die ervoor zorgen dat drijfmest het milieu niet langer meer vervuilt
  • software die zorgt voor grote besparingen op klimaatbeheer in met name de glastuinbouw

Lange betrokkenheid en inzet

Van Geel sloot de bijeenkomst af met een oproep om niet alleen nu, maar voor een langere periode betrokkenheid en inzet te tonen. “We hebben geen strovuur nodig, dat kort en hevig oplaait, maar een veenbrand die lang doorsmeult.”

Deel uw ideeën

Heeft u zelf een goed idee of plan om de CO2 en/of methaan-uitstoot in voedsel en natuur flink te verminderen? Vul dan het online formulier in.