Hoe lang kan ik nog aardgas gebruiken?

De Rijksoverheid wil de CO2-uitstoot verminderen door over te stappen van aardgas op duurzame energie. Daarom kan in principe na 2050 niemand meer koken of verwarmen op aardgas. Dan kan dit alleen nog met duurzame installaties. Hoe lang het in uw wijk duurt voordat er een alternatief voor aardgas komt, hangt af van de keuze die uw gemeente maakt. Uiterlijk in 2021 maken alle Nederlandse gemeenten bekend met welke wijk de gemeente in welk jaar met de verduurzaming aan de slag gaat.

Overstappen naar duurzame installaties

Als u zelf al wilt overstappen naar een duurzame installatie voor koken en/of verwarmen, kijk dan op de website van Milieu Centraal voor de mogelijkheden.

Gasleiding afsluiten

Let op: Wilt u uw gasleiding laten afsluiten, dan zijn daaraan kosten verbonden.