Regio's krijgen iets meer ruimte voor hun energiestrategie

Regio’s krijgen enkele maanden extra om hun energiestrategieën (RES) bestuurlijk vast te stellen. Na inleveren van de 30 concept-RES’en op 1 juni krijgen de regio’s de ruimte tot 1 oktober om bijvoorbeeld raadsleden in gemeenten en provincies en andere betrokkenen mee te laten oordelen.

Dit hebben de opdrachtgevers van het nationaal programma RES (de ministeries van Binnenlandse zaken en Economische Zaken en Klimaat, VNG, IPO en Unie van Waterschappen) vandaag besloten in overleg met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving.

In de knel

Een verruiming van het tijdschema is nodig omdat sommige regio’s in de knel kwamen met een goed bestuurlijk en maatschappelijk overleg, in deze tijd zonder bijeenkomsten. Met de nieuwe planning willen partijen het snelst mogelijke tijdpad blijven volgen, om de uitvoering voor het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord niet te vertragen. Ook doet dit recht aan het al verrichte werk. Vorige week waren al tien regio’s klaar met hun concept.

Planning

De planning ziet er in grote lijnen zo uit:

  • Voor 1 oktober leveren alle dertig regio’s hun bestuurlijk vastgestelde concept-RES in. Eerder kan ook.
  • Dan gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de slag met de kwalitatieve analyse.
  • De PBL-analyse komt op uiterlijk 1 februari 2021 beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES.
  • De analyse kunnen NP RES en de regio’s dan weer gebruiken om kennis te delen, de RES’en te verbeteren en om gezamenlijk belemmeringen op te lossen. Als er ergens een tekort is, wordt die dan ook verdeeld over de regio’s.
  • RES 1.0 moet op 1 juli 2021 worden ingediend (in plaats van 1 maart 2021).

Een uitbreider nieuwsbericht staat op de website van NPRES.

Ondertussen gaat het werk door. Diverse online-bijeenkomsten vinden plaats, en NPRES ondersteunt de regio’s voortdurend met kennis en instrumenten. Zo kunnen bestuurders hun ervaringen en uitdagingen delen bij een online-bijeenkomst op 20 april.