Uitstootverlaging in de industrie

Bedrijven zijn afhankelijk van technologieën in vormen van bijvoorbeeld infrastructuur, die door de overheid kan worden georganiseerd. Er zijn zes clusters in programmavorm in kaart gebracht voor de plannen van de industrie om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Naast het gezamenlijke commitment van bedrijven geven de plannen ook weer wat zij van de overheid en andere partijen nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld infrastructurele voorzieningen (leidingnetten) en regelgeving. 

Bekijk de sessie over de verduurzaming van de industrie terug via ons YouTube-kanaal: deel I en deel II.

Overzicht van de Dag van het Klimaatakkoord

Op 1 novemeber 2021 was het de Dag van het Klimaatakkoord. Ben je benieuwd naar de andere onderwerpen die tijdens deze dag aan bod kwamen, bekijk ze dan via het overzicht.