“We staan voor de grootste verbouwing van Nederland”

Met de recente cijfers in gedachten, bogen zo’n 800 bezoekers van de Dag van het Klimaatakkoord zich over de vraag: Hoe kunnen we de uitstoot van broeikasgassen sneller omlaag brengen? In de komende weken vind je op deze plaats impressies van een groot aantal van de sessies, met opnames, korte verslagen, presentaties en foto’s.

Beeld: ©Klimaatakkoord.nl / Klimaatakkoord.nl

In ruim dertig sessies en side-events werden ideeën uitgewisseld over een hoger tempo. De onderwerpen op de Dag beslaan een breed spectrum van technologische innovaties en maatschappelijke vraagstukken: Van waterstof en elektrisch vervoer tot aan de transitie van onderaf en gedragsverandering. Het gesprek werd ook op alle niveaus gevoerd: met de Klimaattop in Glasgow, via de EU, rijksoverheid, gemeenten en energieregio’s, tot aan de burger, de boer en het midden- en kleinbedrijf.

Sessies

Verslagen van de verschillende sessies