‘Extra inzet nieuw kabinet nodig om doelstelling Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving te halen’

Het Klimaatakkoord voor de Gebouwde Omgeving is opnieuw doorgerekend. De studie van Ecorys brengt in kaart wat er nodig is om mensen op grotere schaal in beweging te krijgen. Daarbij is gekeken naar de benodigde extra middelen en naar een verstandige balans tussen twee sporen: het gebiedsgerichte spoor en het individuele spoor. Maarten van Poelgeest (voorzitter Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving) reageert op de uitkomsten.

Aanstaande vrijdag 9 juli (10.00 uur) komt een speciale KlimaatCast online waarin Van Poelgeest over dit onderzoek en zijn reactie daarop in gesprek gaat met gespreksleider Ed Nijpels. Geef je op om op deze KlimaatCasts geattendeerd te worden.

Beeld: Ecorys

Extra inzet van middelen is nodig

Van Poelgeest: "Een betaalbare transitie waarbij we doelstellingen van het Klimaatakkoord in 2030 halen is mogelijk, maar vraagt wel om extra middelen. Met extra middelen kunnen mensen voldoende gecompenseerd worden om een start te maken met de wijkgerichte aanpak en kunnen meer mensen verleid worden om zelfstandig in beweging te komen door te gaan isoleren en/of een (hybride) warmtepomp aan te schaffen. De onrendabele toppen per woning zijn relatief beperkt, maar omdat het om grote aantallen woningen gaat, is de totale onrendabele top voor de gebouwde omgeving groot."

Slimme schuif in Energiebelasting

"Introduceer een slimme schuif in de energiebelasting, door de belasting op aardgas te verhogen en de belasting op elektriciteit te verlagen. Hierdoor zijn investeringen in verduurzamingsmaatregelen eerder woonlastenneutraal te maken en is er minder (40-120 miljoen jaarlijks) subsidie nodig. Het is hierbij cruciaal energiearmoede te voorkomen en mensen met lager inkomens niet op te zadelen met een hogere energierekening. Dat kan door een ‘slimme schuif’, door bijvoorbeeld de eerste 1.000 m3 gasverbruik te ontzien bij een verdere tariefsverhoging."

Zet in stedelijke gebied in op warmtenetten

"Zet in stedelijke gebied in op de aanleg van warmtenetten, omdat deze in dichtbevolkte gebieden de minste maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Voor een kosteneffectieve transitie is het dus verstandig om het volledige potentieel van 491.500 warmtenet aansluitingen in de bestaande bouw in 2030 te benutten. Warmtenetten komen pas van de grond als de betaalbaarheid voor de bewoner beter geregeld is door het wegnemen van de onrendabele top. Daarnaast lukt het kosteneffectief realiseren van een warmtenet alleen wanneer de hele wijk omgaat. Daarom is een gebiedsgerichte aanpak essentieel voor het realiseren van een warmtenet. Daarvoor is een aanwijsbevoegdheid voor gemeenten nodig, duidelijkheid over de marktordening van warmte en voldoende middelen voor het ontwikkelen van duurzame bronnen in de SDE++."

Zet ook in op isolatie en hybride langs het individuele spoor

"Zet in op isolatie en hybride in die gebieden waar geen sprake is van een warmtenet door mensen te verleiden op een natuurlijk moment te isoleren en/of tot de aanschaf van een hybride warmtepomp over te gaan. Richting 2030 is dit voor een groot deel van de woningen al (nagenoeg) rendabel. Stappen zetten op natuurlijke momenten maakt de kosten lager en zorgt ervoor dat na 2030 de stap naar fossielvrij minder groot en ingewikkeld wordt. Het is daarbij slim om de vraag van soortgelijke woningen of maatregelen te bundelen met een contingentenaanpak, zodat kostenreductie op gang kan komen. Daarbij kan worden aangesloten op de Standaard voor woningisolatie. In een deel van de dorpen of wijken kan een gebiedsgerichte aanpak voor all electric al kosteneffectief worden gerealiseerd."

Verlaag verhuurderheffing zodat corporaties kunnen investeren

"Maak investeren door woningcorporaties mogelijk door de verhuurderheffing flink te verlagen. Woningcorporaties spelen met hun volume en organisatiegraad een onmisbare rol in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. In plaats van het geven van subsidie is het verstandiger de onrendabele top in mindering te brengen op de verhuurdersheffing."

KlimaatCast op vrijdag 9 juli

Aanstaande vrijdag 9 juli (10.00 uur) komt een speciale KlimaatCast online waarin Van Poelgeest over dit onderzoek en zijn reactie daarop in gesprek gaat met gespreksleider Ed Nijpels. Geef je eenmalig op om op de wekelijkse KlimaatCasts geattendeerd te worden.