Fit for 55 geeft Klimaatakkoord rugwind

Voor de partijen in het Klimaatakkoord is de uitwerking van de ‘roadmap’ Fit fot 55 door de Europese Commissie een flinke steun in de rug. “Dit is leiderschap,” zeggen verschillende panelleden bij het webinar van het Voortgangsoverleg. Tegelijk opperen ze al welke plannen door Nederland het eerst moeten worden uitgewerkt.

Beeld: Klimaatakkoord.nl

Op 14 juli presenteerden voorzitter Ursula von der Leyen en vice-voorzitter voor de Green Deal Frans Timmermans Fit for 55, de omvangrijke roadmap van de Europese Commissie om in de EU in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Rondom die persconferentie organiseerde het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord een webinar met zo’n dertig gasten en vijf panelleden. Die belichten de betekenis van Fit for 55 voor de Nederlandse situatie.
 

Pakket

De uitwerking van de Green Deal beslaat honderden pagina’s en bestaat uit een zeer breed pakket van klimaatmaatregelen in veel sectoren, tegelijk met een Social Climate Fund van miljarden om de transformatie op een sociaal eerlijke manier te laten verlopen, eerlijk verdeeld tussen lidstaten en tussen burgers. “Het klimaat is een integraal onderdeel geworden van sociaaleconomisch beleid,” constateert Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving. “Dit is toch revolutie: EU-beleid dat aangrijpt op nationale emissies, zoals in de gebouwde omgeving. Het legt vast hoe de uitstoot in doe sectoren in de komende jaren omlaag moet.”

Zelf vindt Von der Leyen Fit for 55 “een transformatie: een combinatie van marktbeleid en sociaal beleid.” “We zetten een hogere prijs op de uitstoot van CO2, en we gaan belonen wie met minder koolstof toe kan,” licht Frans Timmermans de essentie van de EU-plannen toe.
 

Effect

De panelleden van het webinar toonden zich vooral blij met het Social Climate Fund, het strengere beleid voor bijvoorbeeld luchtvaart en scheepvaart, de strengere normen voor schoner (elektrisch) vervoer, en een CO2-handelssysteem voor transport en gebouwde omgeving. “Als ook gebouwen een plafond krijgen voor de CO2-uitstoot, gaat dat effect hebben op ons gedrag, maar vooral ook op het gedrag van de energiebedrijven,” zegt Frans Rooijers van CE Delft, tevens voorzitter van het Klimaat Beleids Team. “Dit is ongekend, in al die veertig jaar dat ik in deze sector werkzaam ben.”

“Werk de roadmap voor gebouwen en mobiliteit zo snel mogelijk uit,” adviseert Marieke Blom, hoofdeconoom van ING aan het nieuwe kabinet. “En laten we vooral ook kijken naar de kansen die dit creëert.” Ook voor Faiza Ouhlasen van Greenpeace is de persconferentie van de Commissie vooral het sein om de handen uit de mouwen te steken. “Niet meer rommelen in de marge van doelstellingen van 49, 52 of 55%: doe gewoon 55%, en aan de slag!”

Terugkijken

Op ons Youtube-kanaal kan je het webinar in drie delen terugzien:

  1. Gesprek van Ed Nijpels met vijf panelleden (Pieter Boot, Sectorhoofd Klimaat en Energie Planbureau voor de Leefomgeving; Faiza Oulahsen, Afdelingshoofd Klimaat en Energie, Greenpeace; Frans Rooijers, oprichter Klimaatcrisis Beleids Team (KBT)/directeur  CE Delft; Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland; Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Over enkele eerder uitgelekte onderdelen van de plannen, zoals emissiehandel voor gebouwen en transport, de CO2-grensheffing op geïmporteerde producten, elektrisch vervoer.
  2. Samenvatting van de persconferentie van de Europese Commissie over Fit for 55, met voorzitter Ursula von der Leyen en vice-voorzitter voor de Green Deal Frans Timmermans.
  3. Deel twee van het panelgesprek, over onder andere de vragen: Welke betekenis heeft deze persconferentie? Wat moet Nederland als eerste gaan doen?