Ontwerp van het Klimaatakkoord - hoofdstuk Gebouwde omgeving

Op 21 december presenteerde Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, het ontwerp van het Klimaatakkoord aan het kabinet. Hieronder kunt u het hoofdstuk Gebouwde omgeving downloaden.

Achtergrondnotities