Gebouwde omgeving - Achtergrondnotitie De Renovatieversneller

Dit is een achtergrondnotitie over vergaande energierenovaties met behulp van de Startmotor ten behoeve van de sectortafel Gebouwde omgeving.