Gebouwde omgeving - Achtergrondnotitie Leidraad + ECW

Dit is een achtergrondnotitie over vormgeving van de leidraad en de inrichting van het Expertise Centrum Warmte ten behoeve van de sectortafel Gebouwde omgeving.