Nieuwsbrief Klimaatakkoord 11 nov 2021

Nieuwsbrief van de afgelopen maand. Met verslagen van de Dag van het Klimaatakkoord en aankondigingen van nieuwe webinars.

De Dag van het Klimaatakkoord: "We staan voor de grootste verbouwing van Nederland"

Op 1 november was het de Dag van het Klimaatakkoord. Burgers, bedrijven en vele maatschappelijke organisaties gingen het gesprek aan over duurzaam wonen, de kosten en de baten, hoe je duurzaam verduurzaamt en nog veel meer. Ed Nijpels: “We hebben over een veelheid van onderwerpen gesproken, niet om elkaar te overtuigen, maar om elkaar te bevruchten."

In de komende weken publiveren we steeds meer verslagen van sessies, opnames om terug te kijken en documenten om verder te lezen, zoals:

Kijk ook enkele opnames van de dag terug op ons Youtube-kanaal.

Beeld: ©Klimaatakkoord.nl / Klimaatakkoord.nl

Beeldimpressie Dag van het Klimaatakkoord

Op de Dag van het Klimaatakkoord wisselden zo'n 800 bezoekers hun inzichten en ideeën uit over het versnellen van de klimaattransitie. Hier vind je een beeldimpressie.

Beeld: Klimaatakkoord.nl

Aanmelden voor webinar over 'Het grote geld'

In de laatste twee maanden van dit jaar organiseert het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord nog twee online webinars.

Het grote geld en klimaat (meld je nu aan!)

  1. Wanneer:      Vrijdag 26 november
  2. Hoe laat:       10:00- 11:30

Klimaat: politiek of rechter? (aanmelden kan later)

  1. Wanneer:      Vrijdag 17 december
  2. Hoe laat:    10:00-11:30

Aanmelden webinar Het grote geld (26 nov 21)

Beeld: Klimaatakkoord.nl

"Klimaatbeleid moet hart van nieuw regeerakkoord zijn"

Bij de start van de Klimaatweek verschenen de Klimaat en Energie Verkenning (KEV), de Klimaatnota van het kabinet en de monitor klimaatbeleid. Ed Nijpels reageerde daarop namens het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord richting de informateurs: “Het klimaatbeleid dient het hart te zijn van een nieuw regeerakkoord. Een dun akkoord dat alleen besluiten over de doelen bevat, miskent de noodzaak om principiële keuzes te maken die nodig zijn voor de noodzakelijke tempoversnelling van het Nederlandse klimaatbeleid.”

"Klimaatbeleid moet hart van nieuw regeerakkoord zijn"

KlimaatKwesties: over het veranderende weer, de milieuimpact van vliegen en kernreactoren

Beeld: ©KlimaatHelpdesk / KlimaatHelpdesk

Aandeel duurzame stroom stijgt gestaag

Uit cijfers van Energieopwek.nl blijkt dat het aandeel duurzame energie in het totale energiegebruik blijft stijgen. Omdat de wereld-gasprijs in de afgelopen maand fors steeg werden er ook meer relatief goedkope kolencentrales ingezet voor de stroomproductie. Via de bijstook in die centrales liftte de bijdrage van biomassa mee met dat grotere aantal draaiuren.

Beeld: Energieopwek.nl

colofon

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door de webredactie van Klimaatakkoord.nl. Reacties kan je per e-mail sturen naar info@klimaatakkoord.nl.
Aanmelden voor een gratis abonnement kan via deze link.