PBL-notitie 'Kosten Energie- en Klimaattransitie in 2030 - Update 2018'

In april 2017 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), in samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), een notitie uitgebracht over mogelijkheden om emissies van broeikasgassen in Nederland te verminderen in 2030, en over de kosten die daarmee gemoeid zijn. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft PBL een update gemaakt van die notitie.