Inventarisatie: hoe door te werken aan schone energie

Veel projecten in duurzame energie vallen momenteel stil, nieuwe projecten komen in gevaar. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) inventariseerde de stand van zaken in de duurzame-energiesector en stelt oplossingen voor om de schade te beperken.

Beeld: ©Rijksvastgoedbedrijf / Bas Kijzers
Een zonnepark in de Noordoostpolder, nabij Emmeloord.

Net als in veel andere sectoren ondervinden ook bedrijven in duurzame energie de consequenties van de coronacrisis. Twee op de drie NVDE-leden die antwoordden op de inventarisatie hebben al projecten moeten stilleggen. De helft verwacht op korte termijn een omzetdaling van twintig procent of meer; een kwart verwacht een omzetdaling van veertig procent of meer. Bijna de helft van de respondenten merkt ook dat overheidsprocessen zoals vergunningsprocedures worden stilgelegd. Ruim de helft voorziet ook grote problemen bij het uitvoeren van participatieprocessen met omwonenden, bijvoorbeeld bij wind- en zonprojecten.

De hoogste prioriteit, zo zegt de NVDE, heeft nu het handhaven van een betrouwbare energievoorziening. Daarnaast bepleit de NVDE dat projecten zo veel mogelijk doorgaan als dit kan zonder gevaar voor coronabesmetting. Daarvoor heeft de rijksoverheid inmiddels een protocol vastgesteld, samen met de bouw- en technieksectoren: ‘Samen veilig doorwerken’. NVDE-leden proberen ook bewonersparticipatie online én laagdrempelig te organiseren.

Hulp overheid

De NVDE vraagt regio’s en gemeenten om te zorgen dat vergunningen geen vertraging oplopen, en ziet ook graag dat het werk aan de Regionale Energiestrategieën (RES) en warmtevisies doorgaat (zie ook dit artikel). Het Nationaal Energiebespaarfonds kan helpen om op korte termijn de vraag aan te jagen, zegt de NVDE. Daarnaast noemt de NVDE enkele andere opties, zoals tijdelijk verlagen van de BTW op arbeid (naar 6%), ‘zachte’ directe leningen via bijvoorbeeld Invest-NL en het verlengen van de realisatietermijn voor het ontvangen van toegezegde subsidie (zoals in de SDE+).

Beeld: ©NVDE / NVDE