OV-sector en burgerinitiatieven energie ondertekenen Klimaatakkoord

Vandaag hebben opnieuw enkele grote partijen het Klimaatakkoord ondertekend: de sector openbaar vervoer en de gezamenlijke burgerinitiatieven voor duurzame energie.

Beeld: ©NS / Kjell Postema
Alexandra van Huffelen, Ed Nijpels en Tjalling Smit bij de ondertekening van het Klimaatakkoord.

Namens het volledige trein-, streek- en stadsvervoer ondertekenden directeur Alexandra van Huffelen van GVB Amsterdam en Tjalling Smit, directeur Commercie & Ontwikkeling en Lid Raad van Bestuur bij NS, mede namens branchevereniging OV-NL, de bevestigingsbrief. Dat gebeurde op het Utrechtse hoofdkantoor van de NS, in het bijzijn van Ed Nijpels.

Infrastructuur

In de brief stelt de sector zich volop te willen inzetten voor de afspraken van het Klimaatakkoord. “Duurzaamheid zit al in ons bedrijf,” aldus Smit, wiens bedrijf op 100% groene stroom draait. “Wij willen verder, en daarvoor is de infrastructuur cruciaal.” Van Huffelen, tevens Eerste Kamerlid namens D66: “We hebben al veel bereikt. We groeien met het GVB ook snel, deze maand met 10% meer dan vorig jaar. Of we snel genoeg kunnen doorgaan, zal afhangen van twee belangrijke thema’s: We moeten investeren in infrastructuur, en daarbij gaat het nog op te richten overheidsfonds hopelijk helpen. En ten tweede: rekeningrijden staat gelukkig weer op de agenda, en dat hebben we nodig om het gebruik van het openbaar vervoer goed te kunnen spreiden en vervuilend vervoer te belasten.” Die wensen staan ook in de brief.

Nijpels nam de ondertekende brief in ontvangst: “Hier ben ik erg blij mee. Het OV zit in het hart van het Klimaatakkoord. Met de inspanningen die de bedrijven in deze sector al doen, zijn ze een voorbeeld voor menig ander bedrijf.”

Beeld: ©Energie Samen
Siward Zomer en Ed Nijpels

Burgerinitiatieven

Tijdens het evenement ‘HIER opgewekt’ ondertekende Siward Zomer namens Energie Samen, de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers. Zomer staat voor participatie van burgers in de Energietransitie: “Wij zijn blij dat burgers zo’n sterke rol hebben in het Klimaatakkoord. Dat is echt nodig om de energietransitie te laten slagen. Het staat allemaal in het Klimaatakkoord: het streven naar 50% lokaal eigendom van nieuwe zon- en windprojecten op land, de uitgebreide paragraaf over burgerparticipatie, een ontwikkelfonds voor coöperaties, een goede opvolging voor de Postcoderoosregeling en financiering voor versterken van de regionale energiestrategieën (RES).”