Duurzame stroom uit burgerinitiatieven groeit snel

De productie van stroom met zon en wind door burgercollectieven groeit fors. Dit jaar nemen al 85.000 Nederland deel in dergelijke energiecoöperaties. Het aantal lokale initiatieven voor warmtenetten verdubbelde in een jaar tijd.

Beeld: ©Grunneger Power

Vandaag is tijdens het jaarlijkse evenement Hier opgewekt voor lokale initiatieven de vijfde Lokale Energie Monitor van Stichting HIER opgewekt gepresenteerd. Nederland telt nu 582 energie coöperaties zijn, ongeveer het dubbele van het aantal in 2015. De productie van stroom nam nog meer toe.  Er staat nu 119 MWp aan collectief zonvermogen (vooral op daken) en 193 MW aan collectieve wind in eigendom van energiecoöperaties. Die produceren een hoeveelheid stroom gelijk aan het jaarverbruik van ruim 235.000 huishoudens. Op korte termijn voorziet de stichting een groei met meer dan 70%.

Gijs Termeer, directeur van HIER opgewekt: “Met het Klimaatakkoord zijn lokale energiecoöperaties belangrijker dan ooit. Met hun inzet van tijd en geld zorgen ze voor draagvlak, zeggenschap en betrokkenheid van burgers bij de lokale energievoorziening. De uitdaging is om de energie van deze burgerbeweging van onderop te koppelen aan de beleidsdoelen van het Klimaatakkoord. Daarin is namelijk afgesproken dat in 2030 50% van de productie op land in lokaal eigendom is en dat 20% van de wijken van het aardgas af is.”

Warmte

Ook het aantal lokale warmteprojecten waarvan bewoners initiatiefnemer zijn of waarbij ze nauw betrokken is ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. Er zijn nu al zeker 37 lokale initiatieven, die vooral mogelijke alternatieven voor aardgas in de wijk onderzoeken, vaak samen met de gemeente of het waterschap. In Terheijden wordt momenteel het eerste coöperatieve warmtenet aangelegd.

Over de Lokale Energie Monitor

HIER opgewekt is het kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven en is een samenwerking van klimaatstichting HIER en EnergieSamen, mede mogelijk gemaakt door Alliander, Enpuls, Stedin en in 2019 het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via de Participatiecoalitie.  De Lokale Energie Monitor is een gezamenlijke uitgave van HIER opgewekt en RVO.

Download de Lokale Energie Monitor 2019 hier.