Jaaroverzicht Voortgangsoverleg

Jaaroverzicht 2020 van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord: de belangrijkste producten en activiteiten in beeld.