Taakomschrijving taakgroep Financiering

De taakgroep Financiering ondersteunt de onderhandelaars van het Klimaatakkoord. Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter van APG, de pensioenuitvoerder van pensioenfonds ABP, is de voorzitter van de taakgroep Financiën. Van Olphens’ taakgroep heeft drie hoofdopdrachten. Ten eerste moet hij de onderhandelaars gevraagd en ongevraagd adviseren over manieren om alle plannen te financieren. Ten tweede moet hij met plannen komen om de transitie te versnellen. De derde rol is te fungeren als aanspreekpunt voor financieel technische vragen die aan de tafels ontstaan. Daarvoor kan ook het Platform duurzame financiering worden ingeschakeld.