Industrie en windsector trekken samen op

Industrie en windenergiesector slaan de handen ineen om vraag en aanbod van duurzame energie gelijk op te laten groeien. Gisteren heeft de coalitie ‘Wind Meets Industry’ daarvoor een actieagenda gelanceerd.

Beeld: ©TSE / TSE
Wind meets...

Coalitie

De coalitie bestaat uit Energie-Nederland, NWEA, VEMW en de Topsector Energie en hun achterban. Zij lanceren de actieagenda om de industriële vraag naar groene energie te verbinden met het grootschalig aanbod van wind op zee. Dat verbindt twee belangrijke sets van afspraken in het Klimaatakkoord, namelijk voor de groei van wind op zee en voor meer gebruik van (duurzame) elektriciteit in de industrie. Als bijvoorbeeld de een harder groeit dan de ander dreigt een overschot of tekort aan duurzame stroom, met de extra kosten vandien.

Beeld: ©TSE / TSE
...Industry

Actieagenda

De actieagenda omvat elf acties, verdeeld over vier thema’s. Door deze acties gaan de vraag en aanbodzijde samen werken aan verdere verduurzaming. De coalitie zoekt daarvoor ook samenwerking met de overheid en netbeheerder TenneT.

De lancering vond plaats tijdens een online meeting, bezocht door ruim 300 kijkers. Zij zagen positieve reacties vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT. Ook werden enkele voorbeelden van samenwerking getoond, bijvoorbeeld tussen energiebedrijf Eneco en papierbedrijf Crown en Van Gelder, en tussen parkbouwer Ørsted en industrieplatform SDR in Zeeland.