Als mijn woning wordt aangesloten op een warmtenet, heb ik dan vrije keuze voor mijn warmteleverancier?

Er is bij warmtenetten (meestal) geen keuze tussen meerdere warmteleveranciers. De warmtemarkt werkt namelijk anders dan bijvoorbeeld de markt voor gas en elektriciteit, waar die keuze er wel is. Dat komt doordat warm water niet over grote afstanden te transporten is: het koelt dan te veel af. De meeste warmtenetten zijn daarom lokale systemen met een of enkele warmtebronnen, die met elkaar voor warmte zorgen. Hierdoor is er geen ruimte dat aanbieders met elkaar concurreren of dat mensen kunnen kiezen tussen verschillende leveranciers van warmte.

U kunt warmte via een warmtenet vergelijken met drinkwater: ook bij drinkwater kunt u niet kiezen wie voor uw drinkwater zorgt. Omdat u niet kunt kiezen stelt de overheid een maximale prijs voor warmte vast. Hierdoor kan een leverancier van warmte niet zomaar elke prijs vragen voor de levering van warmte en betaalt u als afnemer niet te veel.