Documenten

381 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Hoe is het Klimaatakkoord tot stand gekomen?

In het Regeerakkoord van 2017 kondigde het kabinet aan dat er een Klimaatakkoord zou komen. De afgelopen jaren hebben daarom zo’n ...

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen het Klimaatakkoord en de Klimaatwet?

In de Klimaatwet is vastgelegd dat we in 2030 49% minder CO2 moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990. Dat is ...

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen het Klimaatakkoord en het Energieakkoord?

Het Energieakkoord werd gesloten in 2013 en ging vooral over energiebeleid. Dit is een belangrijk onderdeel van het ...

Vraag en antwoord

Waar gaat het Klimaatakkoord wel en niet over?

De Rijksoverheid wil de uitstoot van broeikasgassen met 49% verminderen. De politiek is ervoor verantwoordelijk dat het doel ...

Vraag en antwoord

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de afspraken ook echt nagekomen worden?

Uitvoering van de afspraken blijft zoveel mogelijk in handen van de deelnemende partijen, waaronder het Rijk. Partijen zijn dus ...

Vraag en antwoord

Wat is het doel van het Klimaatakkoord?

De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit ...

Vraag en antwoord

Wat is het Klimaatakkoord?

Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om ...

Vraag en antwoord

Op welk wetenschappelijk onderzoek baseert het Klimaatberaad zich?

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het klimaatpanel van de Verenigde Naties, beoordeelt de wetenschappelijke ...

Vraag en antwoord

Is wetenschappelijk bewezen dat de opwarming van de aarde door de mens wordt veroorzaakt?

Het klimaat verandert. Dat heeft veel verschillende oorzaken, zoals de activiteit van de zon, de toename van broeikasgassen in de ...

Vraag en antwoord

Eindrapport n.a.v. het raadplegen van burgernetwerken

Dit rapport is de uitkomst van een onderzoek naar maatschappelijke acceptatie van het Klimaatakkoord en participatie door ...

Rapport | 02-07-2018