Mobiliteit: werkgroepen

In de periode oktober-december 2018 hebben vier werkgroepen voor de sectortafel Mobiliteit voorstellen ontwikkeld voor het Ontwerp Klimaatakkoord. Het onderstaande document geeft een overzicht van de organisaties die in de werkgroepen vertegenwoordigd waren. 

Zie ook