Hoe worden burgers betrokken bij het Klimaatakkoord?

We vragen burgers actief om een bijdrage te leveren aan het Klimaatakkoord. Iedereen kan plannen, ideeën, suggesties en vragen indienen via het webformulier op deze website. Daarnaast gaat een afvaardiging van het Klimaatberaad het land in. Eind mei en begin juni zijn op vijf plaatsen bijeenkomsten georganiseerd waar burgers van harte voor zijn uitgenodigd om mee te denken. Na de zomer organiseert het Klimaatberaad in elk provincie een bijeenkomst om in gesprek te gaan over de onderwerpen die in het Klimaatakkoord op hoofdlijnen staan. Ook het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) organiseert een serie bijeenkomsten. Bovendien vragen de sectortafels op specifieke thema’s om uw bijdrage. Deze bijeenkomsten worden allemaal aangekondigd in de Activiteitenagenda op deze website en via het Twitterkanaal @Klimaatakkoord.

Bij de gesprekken aan de sectortafels zijn ook organisaties betrokken als vakbonden, de Woonbond en Vereniging Eigen Huis, Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, de Milieufederaties en de Jonge Klimaatbeweging. Zij vertegenwoordigen grote groepen burgers en bieden een ingang aan de gesprekstafels.