Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord - Biomassa

Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven de ‘voorstellen voor hoofdlijnen’. Hieronder kunt u het hoofdstuk over Biomassa downloaden.