Taakomschrijving taakgroep Arbeidsmarkt en scholing

De taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing ondersteunt de onderhandelaars van het Klimaatakkoord. Mariëtte Hamer, de voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) leidt de taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing. De taakgroep van Hamer zorgt dat alle sectortafels goed geïnformeerd zijn over de arbeidsmarkt. Ook stimuleert deze groep dat de tafels vanaf het begin nadenken over dit vraagstuk. Om alle plannen die er komen ook echt uit te voeren, zijn veel vakmensen nodig. Nu al is duidelijk dat het een hele toer wordt alle vacatures in te vullen. Aan de andere kant kunnen mensen in de knel komen. Werk verandert of bepaalde banen verdwijnen.
Ook dient deze groep als vraagbaak en heeft het een rol om nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn tijdig te signaleren. Na de zomer gaat deze taakgroep zorgen voor een samenhangende uitwerking van alle arbeidsmarktvraagstukken die voor de energietransitie van belang zijn.