Nieuwsbrief Klimaatakkoord augustus 2020

Het belangrijkste nieuws over het Klimaatakkoord.

Klimaatdag 12 oktober opent op hoog niveau

Een opening op hoog niveau (met minister Wiebes), 25 verbindende webinars, koplopers in de schijnwerpers en een mooie afsluiting. De eerste Klimaatdag op 12 oktober biedt een breed palet aan inspiratie en informatie voor iedereen die met klimaatbeleid bezig is. Het programma is in opbouw, maar hier alvast een greep. Zet 12 oktober maar vast in je agenda.

Online Klimaatdag opent op hoog niveau

Doe mee aan de Nationale Klimaatweken

Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster werken en leven. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. Veel organisaties dragen hun steentje al bij. Om nóg meer organisaties te helpen zich in te zetten voor een beter klimaat, zijn van 12 oktober tot en met 6 november 2020 de Nationale Klimaatweken. Doet jouw organisatie ook mee?

nationale klimaatweken

Duurzame energie voorziet weer een grote stad extra

Een combinatie van bronnen zorgde ervoor dat in juli 2020 de productie van duurzame energie 31 procent hoger uitkwam dan een jaar geleden. Zon, wind en biobrandstof lieten allemaal een plus zien. Van deze groei kon een stad als Utrecht deze maand op duurzame energie draaien. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Duurzame energie voorziet weer een grote stad extra

Veenplan pakt uitstoot veenweides aan

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen door veenweidegebieden in 2030 met 1 miljoen ton per jaar omlaag te brengen. Over die aanpak heeft minister Carola Schouten recent een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.

Veenplan pakt uitstoot veenweides aan

© Rob Poelenjee

Hulp voor arbeidsmarktbeleid in RES-regio’s

Plannen maken en RES’en opstellen is één. Zorgen dat er genoeg mensen zijn om al die plannen uit te voeren en dat die mensen over de juiste kennis en kunde beschikken is een ander hoofdstuk. De handreiking ‘RES en arbeidsmarkt’ biedt de basis voor een gedegen arbeidsmarktplanning in de regio’s.

Hulp voor arbeidsmarktbeleid in RES-regio’s

© Ministerie BZK

Reacties warmtewet: hogere of lagere CO2-norm voor warmtenetten?

Tot 3 augustus liep de internetconsultatie over het kabinetsvoorstel voor een nieuwe warmtewet. Die wet moet per 1 januari 2022 regelen hoe woningen op een duurzame manier aan warmtenetten worden aangesloten, die bijvoorbeeld worden gevoed met industriële restwarmte. Een paar eerste reacties, waarmee het kabinet dit najaar een definitief voorstel voor de nieuwe warmtewet wil maken.

Reacties warmtewet: hogere of lagere CO2-norm voor warmtenet?

colofon

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door de webredactie van Klimaatakkoord.nl. Reacties kan je per e-mail sturen naar info@klimaatakkoord.nl.
Aanmelden voor een gratis abonnement kan via deze link.