Online Klimaatdag opent op hoog niveau

Een opening op hoog niveau, 25 verbindende webinars, koplopers in de schijnwerpers en een mooie afsluiting. De eerste online Klimaatdag op 12 oktober biedt een breed palet aan inspiratie en informatie voor iedereen die met klimaatbeleid bezig is. Het programma is in opbouw, maar hier alvast een greep. Zet 12 oktober maar vast in je agenda.

Beeld: ©Ministerie I&W / Nico te Laak
Minister Wiebes opent de online Klimaatdag op 12 oktober.

De online klimaatdag bestaat uit een opening voor iedereen, daarna zo'n 25 parallelle webinars en vervolgens een afsluiting. De opening is nationaal, Europees en internationaal. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat trapt af. Voor zover nu bekend zullen ook Eurocommissaris Frans Timmermans, Marjan van Loon (directeur Shell Nederland), Marjolein Demmers (directeur Natuur en Milieu) en Werner Schouten (voorzitter Jonge Klimaatbeweging) bij de opening aanwezig zijn.

Volle breedte Klimaatakkoord

In de 25 webinars die daarna volgen komt het Klimaatakkoord in volle breedte aan bod, met optmisme en realisme. In elk webinar ligt de nadruk op de komende tien jaar. Hoe zorgen we dat we de 49 procent reductie halen? Hoe krijgen en houden we het benodigde tempo erin? In alle webinars komt veel interactie met de volgers. De webinars worden verzorgd in samenwerking met tientallen partijen die bij de uitvoering van het Klimaatakkoord betrokken zijn.

Webinars in wording

De 25 thema’s krijgen steeds meer vorm. Een paar voorbeelden.

  • Hoe verduurzaming we woningen zonder dat de woonlasten stijgen?
  • Hoe maken we de veenweiden natter en zorgen we dat de agrariër kan blijven boeren?
  • Tot waar kunnen we komen met ander landgebruik, bosbouw, energieteelt, agrarische afvalstromen en optimaal verwaarden voor biogrondstof?
  • Waterstof: love baby, heilige graal, snelle oplossing voor de transitie of juist vertrager?
  • De kip-ei vraag van windenergie op zee. Hoe zorg je dat het tempo in de bouw van windparken ongeveer gelijk is aan de elektrificeren van de industrie?
  • Zonder aanbellen geen transitie. Hoe vertalen we de papieren werkelijkheid van een akkoord naar de weerbarstige praktijk in individuele huizen, straten, wijken en gemeentes?
  • Zero-emissie zones. Wat zijn de ervaringen, hoe hard gaat het?
  • Mensen maken de transitie. Komt de arbeidsmarkt op stoom ten gunste van de energietransitie?
  • Lokaal eigenaarschap bij energieopwekken: Power to the people.
  • Porthos, Athos en andere CCS-projecten. De namen zouden in de Griekse mythologie niet misstaan. Hoe snel worden ze werkelijkheid?

En natuurlijk komen er ook webinars over circulaire economie, innovatie, de financiering van de transitie, de Regionale Energiestrategieën en nog veel meer.

Schijnwerpers

Ook werken we nog aan de mogelijkheid om bedrijven en organisaties in de schijnwerpers te zetten die nu al heel concreet CO2-uitstoot reduceren. Daarmee geven we een vervolg aan onze serie Aanpakkers.

Later volgen op deze website meer berichten over de Klimaatdag. Voor meer informatie kan je een e-mail sturen naar Jeroen Windt, woordvoerder.