Symposium 'Betrokken bij Klimaat' (30 september 22)

Tweede Kamer en kabinet buigen zich in het najaar over de wenselijkheid van een burgerforum over het klimaatbeleid. Op vrijdag 30 september organiseert het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord over dit thema het symposium ‘Betrokken bij klimaat’.

Beeld: ©Klimaatakkoord.nl / Klimaatakkoord.nl

Het webinar is een vervolg op het advies van de commissie Brenninkmeijer. Minister Jetten stuurde voor de zomer een reactie op dit advies naar de Tweede Kamer. We gaan het hebben over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een nationaal burgerforum voor het klimaat- en energiebeleid. Het symposium is opgedeeld in twee hoofdblokken.

In het eerste blok gaan we het met Annemarie Kok, Daan Roovers en Rudy van Belkom hebben over de kracht en kwetsbaarheden van een burgerforum in het licht van klimaatbeleid. Ook gaan we in op mogelijke andere opties om draagvlak te creëren.

In het tweede blok gaan we het met Hans Mommaas, Niek Mouter en Karen Arpad in gesprek over de ruimte die er is om een burgerforum te organiseren over klimaat- en energiebeleid. Ook gaan we in op wat goede vragen zijn om voor te leggen aan een burgerforum.

Je kunt je nog opgeven om het symposium in het SER-gebouw te Den Haag of digitaal bij te wonen.