Vijf nieuwe plannen voor een Groen Herstel

Vermoedelijk rond Prinsjesdag komt het kabinet met een herstelplan voor de economie, met een centrale rol voor klimaatmaatregelen. Recent kwamen enkele organisaties met nieuwe ideeën waaruit het kabinet kan putten.

Beeld uit het webinar over Groen Herstel van het Klimaatplatform.

Veel organisaties in bedrijfsleven en elders geven gehoor aan de oproep die ook het thema was bij het webinar van het Klimaatplatform op 8 mei: Kom op met ideeën om op een duurzame manier uit de coronacrisis te komen. Vijf recente plannen voor een Groen Herstel:

  • De Raad voor de leefomgeving stuurde op 10 juli het advies ‘Groen uit de crisis’ aan de ministers en staatsecretarissen van BZK, EZK, IenW en LNV. Het adviesorgaan zegt dat bijvoorbeeld isolatie van bestaande woningen kan helpen, en ook meer nieuwbouw, aanleggen van leidingen en netten, verduurzamen van het landelijk gebied en bevorderen van schoon transport. De Rli biedt beleidsmakers een beoordelingskader, zodat duurzaamheid steeds wordt meegewogen bij het herstel.
  • De Jonge Klimaatbeweging presenteerde begin juli een document met tien suggesties voor de ‘1,5-gradensamenleving’ aan het ministerie van EZK. Daarin onder andere aandacht voor omscholing en ‘toekomstlessen’ waarin jongeren leren nadenken over de toekomst. Eerder bediscussieerden jongeren (ook van de Klimaat en Energie Koepel) hun perspectief op een groen herstel bij het webinar van het Klimaatplatform op 8 juli.
  • Medio juni ondertekenden honderden bedrijven het Green Recovery Statement, zie ook een eerder bericht hierover. 
  • Vorige week lanceerde de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) het plan om bij het stimuleringspakket van de overheid te rekenen met een virtuele (interne) CO2-prijs van minimaal €100. Dan kunnen alle activiteiten worden beoordeeld op economie, werkgelegenheid en uitstoot. Als zo’n prijs wordt meegenomen, zullen sommige niet-duurzame investeringen afvallen en dus niet voor steun in aanmerking komen.
  • Ook lanceerde de NVDE de campagne ‘Duurzame Doorstart’. Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. ”Er is geen betere banenmachine dan het Klimaatakkoord. Dit is dé kans om een volgende potentiële crisis, namelijk klimaatverandering, te helpen verminderen." De campagne laat duurzame initiatieven van bedrijven en organisaties zien.

Licht gestegen steun

Tegelijk is het duidelijk dat deze initiatieven niet direct alle Nederlanders en bedrijven zullen aanzetten tot meer actie in de uitvoering van de afspraken in het Klimaatakkoord. Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Platbureau blijkt dat de steun voor klimaatmaatregelen licht is gestegen. Dat valt op omdat bij een crisis mensen normaal juist behoudender worden. Het gaat wel om kleine verschuivingen, waarvan het de vraag is hoe die zich verder ontwikkelen.

Vermoedelijk in september komt het kabinet met een eigen plan voor herstel, met een belangrijke plaats voor het Klimaatakkoord. “Het kabinet meent dat het Klimaatakkoord een groene basis biedt onder toekomstig economisch herstel. Economie en duurzaamheid staan niet los van elkaar, maar kunnen elkaar versterken,” schreef minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in zijn brief aan de Tweede Kamer van 19 juni. Daarmee sluit Nederland zich ook aan bij bijvoorbeeld de Europese Commissie, die de maatregelen uit haar eigen ‘Green Deal’ gaat gebruiken om de economie uit de coronacrisis te halen. De Commissie werkt zelfs, met steun van Nederland, aan een steviger klimaatdoel voor 2030. Nu is het doel in 2030 nog een 40% lagere uitstoot dan in 1990, maar dat wordt 50 tot 55%. Dat kan in het Nederlandse Klimaatakkoord leiden tot verhogen van de huidige doelstelling van 49%.