Steeds bredere steun voor Groen Herstel

Bij banken, bedrijven, politiek en diverse andere organisaties ontstaat brede overeenstemming om de ambities voor duurzaamheid en de energietransitie niet te laten afzwakken vanwege de coronacrisis. Integendeel: verduurzaming is een krachtig middel om uit die crisis te komen, zeggen enkele honderden bedrijven in een statement.

In het Green Recovery Statement onderschrijven zo’n 250 bedrijven, waaronder ook multinationals als Shell en Heineken, deze visie. Zij wijzen met name op de mogelijkheden die de Europese Green Deal biedt om op grootschalig niveau te investeren in duurzaamheid. Daarmee kunnen vele groene banen tot stand komen. Die investeringen moeten komen van zowel overheden als bedrijven. "Wij spreken onze steun uit om van duurzaamheid de hoeksteen van de Covid-19-herstelmaatregelen te maken, zowel op nationaal als op EU-niveau."

De belangrijkste punten uit het statement:

  • De EU Green Deal moet centraal staan in de EU-herstelplannen;
  • Investeringen uit het herstelplan moeten de economie helpen bij het realiseren van de SDG’s en de doelstellingen uit het Parijse Klimaatakkoord;
  • Er moet langetermijn zekerheid zijn over het Nederlandse Klimaatakkoord en meetbare verplichtingen.

Het statement werd op 19 juni overhandigd aan minister Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door onder andere Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland en Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC).

Voor meer informatie: lees onder andere de berichten bij VNO-NCW en MVO Nederland.