Webinar Groen Herstel: ideeën te over, nu nog maatregelen

Het webinar Groen Herstel van het Klimaatplatform op 8 mei oogstte tientallen ideeën om de economie er na de coronacrisis duurzaam bovenop te helpen. Maar gaan die effectief worden omgezet in maatregelen? De meningen lopen uiteen.

Het webinar Groen Herstel in beeld, met vlnr co-host Esther van Rijswijk, moderator Ed Nijpels en inleiders Niels Kastelein, Mathijs Bouman en Olof van der Gaag.

Op vrijdag 8 mei discussieerden vier inleiders met zo’n 240 online bezoekers tijdens de platformbijeenkomst Groen Herstel over de vraag: Hoe kunnen klimaatmaatregelen de economie helpen om uit de coronacrisis te komen? Bijna de helft van de deelnemers had ook een actieve inbreng. Met het webinar wilde het Klimaatplatform vooral de kansen inventariseren voor een duurzaam herstel.

Het webinar, onder voorzitterschap van Ed Nijpels en met inleiders Niels Kastelein (EZK), Mathijs Bouman (economisch commentator), Frank Elderson (DNB) en Olof van der Gaag (NVDE), leverde vele suggesties op. Met het draagvlak voor een groen herstel zit het dus wel goed, ook bij beslissers. Ed Nijpels: “Er wordt veel over nagedacht en gepraat. Maar de vraag is: zal de coronacrisis leiden tot gedragsverandering, andere bedrijfsprocessen, verdienmodellen, structurele veranderingen? En wat moeten we per se niet doen?”

Herstelpakket

Als aanzet is het kabinet nu al bezig met een groen economisch herstelpakket. De contouren daarvan zullen nog voor de zomer duidelijk worden. Niels Kastelein, directeur Klimaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK): “We gaan niet opnieuw onderhandelen over het Klimaatakkoord.” De doelstelling, 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, staat dus als een huis, “maar het pad daar naartoe kan door de crisis wat anders verlopen. De focus ligt op het in de lucht houden van bedrijven.” Als voorbeeld noemde Kastelein het recente voorstel voor een CO2-heffing voor de industrie, die door de coronacrisis bij de start relatief laag zal zijn.

Over dat aangepaste pad ontstonden de belangrijkste verschillen in visie tussen de inleiders. Frank Elderson van De Nederlandse Bank en Olof van der Gaag van de NVDE zien veel kansen om groene investeringen te versnellen. Van der Gaag wijst op een onderzoek dat uitwijst dat het Klimaatakkoord tot 2030 zo'n 70.000 banen genereert, terwijl er maar 10.000 elders verloren gaan. Econoom en journalist Mathijs Bouman denkt juist dat Nederland die kansen niet gaat benutten. "Ik ben voor klimaatbeleid, maar ik zie de versnelling niet gebeuren na deze crisis. Wij zijn de eerstvolgende paar jaar bezig met andere dingen, zoals banen en herstel van de economie. Nederland heeft zich nog nooit uit een crisis geïnvesteerd.”

Scenario’s

Bouman zette het groene herstel in perspectief van de economische crisis, met drie scenario’s van het CPB: Drie maanden lock-down en een economische krimp van 1,2%, 6 maanden en 5% krimp of zelfs 12 maanden en ook nog eens een bankencrisis: 10% krimp. "Ik zie kansen, maar wil de verwachtingen wat temperen. Het is in mijn ogen belangrijker om deze crisis te gebruiken voor internationale samenwerking. Daar helpt ook het klimaatbeleid. Maar ik ben bang dat het omgekeerde gebeurt: veel nationalisme."

Het webinar eindigde zonder eensluidende conclusies, maar wel met een arsenaal aan ideeën. Daarvoor is dus veel voedingsbodem en Niels Kastelein van EZK verwelkomde de ideeën ook. Maar de tijd zal leren welke ideeën ook worden omgezet in maatregelen. 

Presentaties

De inleiders waren:

  • Niels Kastelein, directeur Klimaat bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
  • Frank Elderson, toezichtdirecteur van De Nederlandsche Bank, en onder andere voorzitter van het Platform voor Duurzame Financiering.
  • Mathijs Bouman, journalist en econoom, onder andere werkzaam voor Nieuwsuur en columnist in het Financieele Dagblad.
  • Olof van der Gaag, directeur van branchevereniging NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie).

Van elke voordracht is een montage te zien op het youtube-kanaal van het Klimaatplatform (klik op de naam van de inleider). Ook de powerpoints zijn beschikbaar, voor zover zij die hadden.

Over dit webinar verscheen in het SER Magazine van 19 mei 2020 een artikel met de titel:
7 Klimaatmaatregelen die kunnen bijdragen aan economisch herstel.

Onderstaand (start vanaf 15:48) is het hele webinar terug te kijken.