Bijdragen deelnemers webinar Groen Herstel

Op 8 mei hield het Klimaatplatform een webinar Groen Herstel. Deelnemers konden vragen stellen en beantwoorden. Hier hun inbreng, anoniem.