Startmotorkader: 100.000 huurwoningen van het aardgas

Huurders van corporaties gaan van het aardgas af en gaan gemiddeld niet meer betalen. Dat is de kern van het ‘Startmotorkader’: de afspraak tussen corporaties en warmtebedrijven om 100.000 huurwoningen versneld te verduurzamen.

Beeld: ©Rijksoverheid / Riesjard Schropp
De Startmotor helpt 100.000 huurwoningen versneld van het aardgas af.

Vandaag publiceren 36 woningcorporaties, hun koepel Aedes en vijf warmtebedrijven afspraken over het versneld verduurzamen van de warmtevoorziening van 100.000 huurwoningen. Dat gaat woonlastenneutraal: de gemiddelde huurder gaat in totaal niet meer betalen dan voor de gasrekening. Het Startmotorkader richt zich op corporatiewoningen in stedelijke gebieden dichtbij bestaande warmtenetten, waardoor de kosten relatief beperkt blijven.

Het kader maakt het mogelijk dat er snel overeenkomsten kunnen worden gesloten over projecten om huurwoningen aan te sluiten op warmtenetten. Een belangrijk onderdeel is een rekenmodel, waarmee de prijs wordt bepaald die corporaties betalen voor aansluiting op een warmtenet. Tonny van de Ven, waarnemend voorzitter Aedes: ”Door dit akkoord krijgen corporaties volledig inzicht in de kosten en baten van een aansluiting op een warmtenet. Onze leden en huurders kunnen erop kunnen vertrouwen dat ze een eerlijke prijs betalen voor de geleverde warmte.”

Naar 1,5 miljoen woningen

Het Startmotorkader is de uitwerking van een afspraak uit het Klimaatakkoord. Het is bedoeld als een beginpunt om in 2050 alle 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af te krijgen. In 2030 moeten de eerste 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. Corporaties zijn met 2,2 woningen de grootste woningeigenaar van Nederland. De afspraak wordt ondersteund via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) met 200 miljoen. Die regeling gaat 1 mei van start.

De afspraak geldt tussen 36 corporaties (ondersteund door Aedes) en vijf warmtebedrijven: Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend en HVC en kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Woonbond, de rijksoverheid, gemeenten en VNG. Ook andere corporaties en zelfs particulieren kunnen aansluiten. Ron Wit van Eneco: ”We zijn blij met deze unieke samenwerking. Particuliere woningeigenaren in dezelfde buurt laten we meeprofiteren door een gelijkwaardig aanbod te doen. Hiermee creëren we een schaalsprong en zijn we de startmotor voor de wijkgerichte aanpak.”