Organisatie Klimaatakkoord compleet

De organisatie om de afspraken uit het Klimaatakkoord uit te voeren is compleet. Onder voorzitterschap van Ed Nijpels is er nu een Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Dit overleg bewaakt de samenhang in de uitvoering. Ook heeft het als taak een platform te ontwikkelen. Dat verbindt de uitvoering met de brede maatschappelijke dialoog over het Klimaatakkoord. Nijpels is door minister Wiebes gevraagd deze beide onderdelen tot wasdom te brengen.

Ed Nijpels in actie
Beeld: ©SER / Christiaan Krouwels
Voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg.

Het Voortgangsoverleg is ingesteld door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De minister van EZK is ook de eindverantwoordelijke. Het Voortgangsoverleg bewaakt de samenhang in de uitvoering. Naast de voorzitter en een hoge ambtenaar bestaat dit overleg uit tien personen. Dat zijn de vijf voorzitters van de uitvoeringsoverleggen, de departementale organisaties die moeten zorgen dat de afspraken uit het Klimaatakkoord per thema worden uitgevoerd. Ook zitten er de vijf kopstukken in van de uitvoeringsstructuren die gaan over de onderwerpen die voor alle onderdelen van de uitvoering van belang zijn, zoals arbeidsmarkt en innovatie.

Platform

Als tweede taak ontwikkelt het Voortgangsoverleg een platform. Dat krijgt een verbindende functie tussen de uitvoering en de bredere maatschappelijke dialoog over het Klimaatakkoord. Het heeft als doel de community van het Klimaatakkoord bij elkaar te houden. Het moet een plek worden voor dialoog, kennisuitwisseling, verbetering van beleid en identificeren van nieuwe kansen. Het platform wordt ondersteund door de SER.

Uitvoering

De praktische uitvoering van alle afspraken uit het Klimaatakkoord gebeurt in de zogenoemde ‘Uitvoeringsoverleggen’. De verantwoordelijkheid daarvan ligt bij de betrokken departementen. Deze uitvoering borduurt voort op de indeling van de tafels waaraan het Klimaatakkoord tot stand kwam.

Ministerie

Onderdeel

Voorzitter

Binnenlandse Zaken

Gebouwde omgeving

Maarten van Poelgeest

Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

Landbouw en Landgebruik

Pieter van Geel

Infrastructuur en Waterstaat

Mobiliteit

Pieter Litjens
 

Economische Zaken en Klimaat

Elektriciteit

Jan Jacob van Dijk

Economische Zaken en Klimaat 

Industrie

Carolien Gehrels

Samenhang tussen sectoren

Daarnaast zijn ook voor de onderwerpen waar een samenhang is tussen meerdere sectoren overleggen in het leven geroepen. Dat is voor de arbeidsmarkt, innovatie, financiering en de Regionale Energiestrategieën.

Uitvoeringsstructuur

Voorzitter

Innovatie

Manon Janssen, boegbeeld topsector Energie

Nationaal Programma RES

Kristel Lammers, directeur NP-RES

Arbeidsmarkt en scholing

Mariëtte Hamer, voorzitter SER

Financiering

Femke de Vries

Circulaire Economie

Annemarie Rakhorst, Circulair/duurzaam ondernemer