Brede welvaart voor later vraagt om actie van klimaattafels nu

'Brede welvaart voor later vraagt om actie van klimaattafels nu' is de titel van het opinie-artikel dat Kees Vendrik, voorzitter van de sectortafel Elektriciteit, afgelopen woensdag 30 mei schreef in Het Financieele Dagblad.

"Op het terrein van klimaat en energie is de opgave voor Nederland nog bijzonder omvangrijk, we moeten van ver komen. Gelukkig stijgt de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, maar we zitten nog steeds in de staart van Europa. Dat geldt ook voor indicatoren voor natuur en ecosystemen en voor duurzame voedselproductie," schrijft Vendrik. Wilt u het hele artikel lezen? Download het artikel op deze website.